Kunstenaars Vereniging Flevoland

Marion

afbeelding van Marion
Marion Snijders

In het werk van kunstenaar Marion Snijders staan de mens en zijn wereld centraal. Wie is de mens, wat zoekt hij en onder welke invloeden staat hij? Schilderijen, keramiek en grafiek laten steeds andere elementen zien. Vaak wijst het werk van Snijders naar de wereld van de geest en de verbeelding, waar alles mogelijk is. Daarnaast heeft haar werk betrekking op de sociale werkelijkheid, waarin op zichzelf staande mensen op zoek zijn naar contact; ze zijn alleen met hun unieke pakket van ervaringen, met hun eigen blik op de werkelijkheid en hun dromen. Marion Snijders staat zichzelf toe alles te maken wat ze de moeite waard vindt. Beelden van de wereld van de geest, de aardse werkelijkheid en het sprookjesachtige laten een veelheid van indrukken achter. Elk werk is een arm van een octopus die zich naar een klein stukje van de caleidoscopische werkelijkheid uitstrekt, waarbij beeld na beeld verdwijnt in de tijd. Het werk onder één noemer vangen, hoeft niet. Het inschalen van de beelden op belangrijkheid kan achterwege gelaten worden. Het werk heeft een poëtisch karakter, doet suggesties en roept vragen op. We zien steeds maar een heel klein stukje van de werkelijkheid. 

Marion pint zich niet vast op één wereld, één perspectief. Ze zoekt de grenzen van de werkelijkheid op, maar niet met het doel om een eenduidig antwoord te geven. Het zijn de armen van de octopus die om zich heen grijpen en de werkelijkheid aftasten tot in de diepere lagen van het onbewuste. Een ontvankelijke mens mag dan wel kwetsbaar zijn, dezelfde eigenschap is een voorwaarde om van alles te ontdekken. Snijders onderzoek vereist lef, haar openheid maakt haar tot een avonturier van de geest. Door haar werk laat ze zien dat er zoveel meer mogelijk is dan wij ons op een alledaagse dag kunnen voorstellen. Laten we onze ogen de kost geven...of juist sluiten, om in onze binnenwereld de meest wonderbaarlijke dingen te ontdekken.

Adres: 
Kamp 1223
Postcode: 
8225 DC
Plaats: 
Lelystad
Telefoon: 
0320 213145
Mobiel: 
06 18523545
Powered by Access2.IT