Kunstenaars Vereniging Flevoland

De reactie 7 - Vergroening mislukt - Willem Hoogeveen

afbeelding van DeReactie

Vergroeningsbeleid Brussel is mislukt

Nederlandse boeren ontvingen
de afgelopen jaren voor vergroening
zo’n twee miljard subsidie,

zodat de grutto’s en patrijzen, kieviten
en wulpen de ruimte zouden krijgen
om te broeden, om de positie
van de weidevogels te versterken.

Maar de regels waren slap
en werden niet gecontroleerd.
De boeren ploegden voort
en vingen geld.

Zo werd ongehoord de vogelstand
juist slechter en insecten werden
voor driekwart verdelgd.

Tekening: Willem Hoogeveen
Tekst: Hein Walter

Reactie toevoegen

Powered by Access2.IT