Kunstenaars Flevoland

Over KF

bulletin Wie zijn Kunstenaars Flevoland?

Kunstenaars Flevoland, kortweg de KF, is een vereniging van professionele kunstenaars, waarvan het merendeel woont en werkt in Flevoland. KF is in 1989 opgericht en telt meer dan zestig leden. Binnen de vereniging zijn vele beeldende disciplines vertegenwoordigd door schilders, tekenaars, beeldhouwers, fotografen, grafici, edelsmeden, keramisten en audiovisuele kunstenaars. Sinds 2015 kunnen ook kunstenaars lid worden die niet onder de beeldende kunst vallen, zoals componisten, schrijvers, architecten en vormgevers, de scheppende beroepen. 
Kunstenaars Flevoland stelt enige voorwaarden, zoals professionaliteit en gedrevenheid. Het lidmaatschap van de vereniging is verbonden aan een toetsing. 
Het lidmaatschap van de KF kost € 85,- per jaar. Gespreide betaling is mogelijk. 

bulletin Wat wil Kunstenaars Flevoland?

Kunstenaars Flevoland is een actieve vereniging van kunstenaars die hun kwaliteiten gezamenlijk willen inzetten voor Flevoland. Op die manier levert KF een belangrijke bijdrage aan de sociale en culturele ontwikkeling van Flevoland.

Wij willen het gezicht zijn van de Flevolandse professionele kunstenaar. KF is ook een vakvereniging die leden ondersteunt in de professionele ontwikkeling, hun werk en geldelijke beloning (of inkomen). KF zorgt dat leden mee kunnen doen met betaalde opdrachten. Wij streven naar een gewaardeerde positie van onze leden en naar maatschappelijke erkenning door het tonen van het werk op publiekslocaties, vergoeding voor geleverd werk en het betrekken van inwoners bij projecten.

KF heeft een traditie opgebouwd van samenwerking. Dat doen we met verschillende organisaties, zoals Het Flevo-landschap, Museum Nagele, De Verbeelding, Museum Schokland, stichting De Zijderups, Cultuurbedrijf Noordoostpolder, Kuntlinie Almere, scholen en zorgcentra, maar ook met de verschillende Flevolandse gemeentes en de Provincie.

bulletin Wat doet Kunstenaars Flevoland?

Zij initieert en organiseert éénmalige en jaarlijks terugkerende projecten en manifestaties, veelal financieel ondersteund door overheden en landelijke fondsen. Natuurkunstpark is zo’n terugkerend project (in 2022 voor de achttiende keer) alsook Nieuw Verleden (in 2006 gestart en voorlopig afgerond). Projecten als De Toekomst, SierArt en Landmark willen we in de toekomst verder uitbouwen. Kunstmatig Loof en Strippende Kunstenaars zijn voorbeelden van eenmalige projecten. Een bekende jaarlijkse activiteit is de Voorjaarstentoonstelling, elk jaar weer ergens anders in de provincie. Bij die tentoonstelling laten de leden hun nieuwste werk zien.
In 2019 bestond Kunstenaars Flevoland dertig jaar. Dat jubileum grepen we aan om in 2019 dertig projecten, evenementen en series te organiseren in heel Flevoland.
Kunstenaars Flevoland maakt en verstuurt onregelmatig CUNST PS, een digitaal platform over kunst, cultuur en landschap in Flevoland, gemaakt vanuit een thema. Voor CUNST PS is er een redactieraad in het leven geroepen.

Kunstenaars Flevoland heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de culturele geschiedenis van Flevoland. Tien jaar lang heeft KF bijvoorbeeld een bijdrage geleverd aan festival Sunsation en tot 2008 heeft KF aan het strand van Lelystad het vuurspektakel Vuur bij Koud Water georganiseerd. In 2008 organiseerde KF samen met Museum Nagele het tweejaarlijks evenement Uit je Platte Dak, er zijn uitwisselingen met kunstenaars in andere provincies, er zijn betrekkingen met kunstenaars in Dimitrov, er is er een tentoonstelling georganiseerd naar aanleiding van het werk van Sartre, een over theater, over afval, over de toekomst van Flevoland….. en dit is maar een greep. 

Van 2015 tot 2020 maakten we jaarlijks drie tentoonstellingen in het Provinciehuis in Lelystad. 
Daarnaast zijn er nauwe banden met De Verbeelding in Zeewolde waardoor er daar regelmatig tentoonstellingen van leden kunnen plaatsvinden.
En er is een goede samenwerkingsband met stichting De Zijderups die sociaal-maatschappelijke kunstprojecten organiseert en zich richt op zorgkunst.

 Hoe communiceert Kunstenaars Flevoland?

Aan het begin van elk jaar organiseren we een Nieuwjaarsborrel; twee keer per jaar wordt er een ledenvergadering gehouden. Dat zijn goede gelegenheden om andere kunstenaars te ontmoeten. Bij de openingen van tentoonstellingen en projecten is iedereen welkom. 
Op onze website kunnen alle leden zich presenteren en wordt verslag gedaan van de projecten. KF is actief op social media. Op Facebook hebben we een community-website. Op Instagram plaatsen we werk van onze kunstenaars om hun kunst zo toegankelijk te maken voor een breed publiek.
Er wordt een aantal keer per jaar een nieuwsbrief verstuurd naar de leden, over KF-zaken en over activiteiten van de individuele leden.

 Toetsing en Reflectie Bezoeken

Kunstenaars kunnen zich aanmelden voor lidmaatschap door het aanmeldingsformulier in te sturen en € 25,- inschrijfkosten over te maken (bankrekeningnummer NL09 INGB 0000 580791 ten name van Kunstenaars Flevoland). Het digitaal ingezonden inschrijfformulier wordt door een commissie getoetst op professionaliteit. Op basis van die beoordeling kan een atelierbezoek plaatsvinden.
Er vinden regelmatig - maandelijks - collegiale bezoeken plaats: drie leden gaan dan op atelierbezoek bij een ander lid. Deze reflectiegesprekken zijn bedoeld om de kunstenaars te stimuleren en verder te helpen in hun beroepspraktijk. 

 Hoe actief is Kunstenaars Flevoland?

Tentoonstellingen zijn belangrijk voor de directe ontmoetingen met het publiek. De leden van KF, individueel of in groepsverband, zijn graag geziene exposanten in onze polder (en erbuiten!). Tentoonstellingen en projecten zijn de zichtbare activiteiten. Maar ook achter de schermen is KF actief. Zo worden er op bestuurlijk niveau ontmoetingen georganiseerd met andere culturele organisaties en gemeentelijke bestuurders, met als inzet gunstige voorwaarden en omstandigheden voor Flevolandse kunstenaars. We dragen uit dat kunstenaars een belangrijke rol kunnen spelen bij maatschappelijke vraagstukken.

Kortom, KF is een actieve vereniging van kunstenaars die hun kwaliteiten gezamenlijk willen inzetten voor Flevoland. 

 Waarden en dilemma's

We toetsen op professionaliteit. Op die manier willen we het beroep van kunstenaar beschermen en kwaliteit bewaken. Vanuit de maatschappij wordt de roep om de toetsing te laten vallen luider: het zou niet meer van deze tijd zijn. We moeten ook erkennen dat professionaliteit een lastig te bepalen criterium is. Toch willen we vasthouden aan de grens van professionaliteit; tegelijk houden we de discussie hierover levend.  
We toetsen ook op gedrevenheid. We verwachten van alle leden een basale gedrevenheid; zelfs als je een periode, om welke reden dan ook, niet aan werk maken toekomt, moet je die gedrevenheid als kunstenaar kunnen voelen.
We verwachten van de leden dat ze betrokken willen zijn bij elkaar en bij KF. Het dilemma hierbij is dat je betrokkenheid niet kunt eisen, en betrokkenheid is ook iets dat iedereen op zijn of haar eigen manier invult. KF draagt zorg voor een uitnodigend en veilig klimaat waarin betrokkenheid zich kan ontwikkelen en groeien. 

We verwachten dat leden goed met elkaar kunnen samenwerken, maar we begrijpen ook dat er mensen zijn die voorkeuren hebben. Die ruimte is er binnen de KF. We werken samen in de projecten die worden geïnitieerd. We gunnen elkaar opdrachten en willen niet met elkaar concurreren.

 Privacy Verklaring Kunstenaars Flevoland

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden in de Europese Unie. In deze verklaring informeren wij u welke gegevens KF verzamelt en met welk doel.
De penningmeester en artistiek leider houden de ledenadministratie bij. De penningmeester beheert naast adresgegevens ook bankgegevens. Die contact- en bankgegevens zijn niet openbaar, maar staan op hun personal computer die is beveiligd met een up-to-date beveiligingsprogramma. Die gegevens worden niet aan derden gegeven. De lijst met adresgegevens wordt gedeeld met de leden. Die krijgen van tijd tot tijd een recente lijst per email toegestuurd.
Op de website kunnen de kunstenaars zelf bepalen welke contactgegevens ze openbaar maken.
Bezoekers van de website kunnen hun naam en e-mailadres achterlaten als ze een reactie geven op een bepaalde pagina. Het emailadres is alleen zichtbaar voor de webbeheerder.
Bezoekers kunnen zich via de website ook aanmelden voor de nieuwsbrief. Ook dan worden alleen naam en e-mailadres opgeslagen. Die worden beheerd via Mailchimp. 

 Wie bestuurt Kunstenaars Flevoland?

Voorzitter: Margriet Papma
Secretaris: Jan Coenen
Penningmeester: Ferdinand Mesu

artistiek leider: Hein Walter (06 51924882)
webmaster: Hein Walter

Voor meer informatie over Kunstenaars Flevoland en haar leden, het opvragen van het inschrijfformulier:

Kunstenaars Flevoland,
Scheldestraat 27, 8226 LW Lelystad
of stuur een email naar info@flevokunst.nl

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en CUNST PS

* indicates required
Email Format
 
 
PRIVACY: we gebruiken uw naam en e-mailadres alleen voor het versturen van de mailing en CUNST PS. 
We noteren geen adresgegevens en ook geen bankgegevens.
De e-mailgegevens zijn alleen toegankelijk voor de webbeheerder.
Powered by Access2.IT