Kunstenaars Vereniging Flevoland

Over de KVF

bulletin Wat is de KVF?

De Kunstenaars Vereniging Flevoland, kortweg de KVF, is een vereniging van professionele beeldend kunstenaars, waarvan het merendeel woont en werkt in Flevoland. De KVF is in 1989 opgericht en telt meer dan zestig leden. Binnen de vereniging zijn vele disciplines vertegenwoordigd door schilders, tekenaars, beeldhouwers, fotografen, grafici, edelsmeden, keramisten en audiovisuele kunstenaars. Sinds 2015 kunnen ook kunstenaars lid worden die niet direct onder de beeldende kunst vallen, zoals componisten, schrijvers, architecten en vormgevers, de scheppende beroepen. 
De KVF stelt wat voorwaarden, zoals professionaliteit en het lidmaatschap van de vereniging is verbonden aan een toetsing. 
Het lidmaatschap van de KVF kost € 80,- per jaar. Dat kan middels een gespreide betaling.

bulletin Wat wil de KVF?

De KVF wil twee doelstellingen realiseren: een bijdrage leveren aan de sociale en culturele ontwikkeling van Flevoland en het behartigen van de belangen van de aangesloten kunstenaars. Er wordt altijd geprobeerd om subsidies te verkrijgen ten einde de kunstenaars te betalen voor hun bijdrage aan projecten. Ook de fondswerving is professioneel. We staan voor de ontwikkeling van kunstenaars, het kansen geven aan kunstenaars, het betrekken van het publiek bij onze activiteiten en vergroten van het netwerk voor alle betrokken kunstenaars.

De KVF heeft een traditie opgebouwd van samenwerking. Dat doen we met verschillende organisaties, zoals Het Flevo-landschap, Natuurmonumenten, Museum Nagele, De Verbeelding, Bant, stichting De Zijderups, #Loods32, maar ook met de verschillende Flevolandse gemeentes en de Provincie.

bulletin Wat doet de KVF?

Zij initieert en organiseert éénmalige en jaarlijks terugkerende projecten en manifestaties, veelal financieel ondersteund door de provincie, de gemeentes in Flevoland en landelijke fondsen.  Natuurkunstpark is zo’n terugkerend project (in 2019 voor de vijftiende keer), ook Nieuw Verleden (in 2006 gestart en voorlopig afgerond) en De digitale week van de Verbeelding; Kunstmatig Loof en Strippende Kunstenaars waren eenmalige projecten. Een bekende jaarlijkse activiteit is de Voorjaarstentoonstelling, elk jaar weer ergens in de provincie.
In 2019 bestaat de KVF dertig jaar. Dat jubileum grijpen we aan om in 2019 dertig projecten, evenementen en series te organiseren in heel Flevoland, waarbij we de deelnemende kunstenaars een vergoeding geven voor hun deelname. De projecten worden georganiseerd door verschillende kunstenaars  

De KVF maakt en verstuurt onregelmatig CUNST PS, een digitaal platform over kunst, cultuur en landschap in Flevoland, gemaakt vanuit een een thema.

De KVF heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de culturele geschiedenis van Flevoland. Tien jaar lang heeft de KVF, bijvoorbeeld, een bijdrage geleverd aan festival Sunsation, tot aan 2008 heeft de KVF aan het strand van Lelystad het vuurspektakel Vuur bij Koud Water georganiseerd, in 2008 organiseerde de KVF samen met Museum Nagele het tweejaarlijks evenement Uit je Platte Dak, er zijn uitwisselingen met kunstenaars in andere provincies, er zijn betrekkingen met kunstenaars in Dimitrov, er is er een tentoonstelling georganiseerd naar aanleiding van het werk van Sarte, een over theater, over afval, over de toekomst van Flevoland….. en dit is maar een greep. 

Sinds 2015 kunnen we jaarlijks drie tentoonstellingen maken in het Provinciehuis in Lelystad. 
Daarnaast zijn er nauwe banden met De Verbeelding in Zeewolde waardoor er daar regelmatig tentoonstellingen van leden kunnen plaatsvinden.
En ook is er een goede samenwerkingsband met stichting De Zijderups die sociaal-maatschappelijke kunstprojecten organiseert en zich richt op zorgkunst. Ook bij De Zijderups is het economische aspect belangrijk en krijgen kunstenaars altijd een financiële vergoeding voor hun bijdrage. 

 Hoe communiceert de KVF?

Aan het begin van elk jaar organiseren we een Nieuwjaarsborrel en er wordt twee keer per jaar een ledenvergadering gehouden. Dat zijn goede gelegenheden om andere kunstenaars te ontmoeten, maar natuurlijk is iedereen welkom bij de openingen van tentoonstellingen en projecten.
Er is de website waarop alle leden zich kunnen presenteren en waarop verslagen te zien zijn van projecten en er is community-websites via Facebook.
Er wordt een aantal keer per jaar een nieuwsbrief verstuurd naar de leden, over KVF zaken en ook over activiteiten van de individuele leden.

 Toetsing en Reflectie Bezoeken

Kunstenaars kunnen zich aanmelden voor lidmaatschap door het aanmeldingsformulier in te sturen en € 25,- inschrijfkosten over te maken (giro NL09 INGB 0000 580791 ten name van de KVF). Het digitaal ingezonden inschrijfformulier wordt door een commissie getoetst op professionaliteit. Op basis van die beoordeling kan een atelierbezoek plaatsvinden.
Er vinden regelmatig collegiale bezoeken plaats: drie leden gaan dan op atelierbezoek bij een ander lid. Deze reflectiegesprekken zijn bedoeld om de kunstenaars te stimuleren en verder te helpen in hun beroepspraktijk. De agenda van de ontmoetingen ziet er zo uit dat er maandelijks een van de kunstenaars atelierbezoek krijgt. Bij een aantal van zestig leden betekent dat dat iedereen elke vijf jaar een keer aan de beurt is.

 Hoe actief is de KVF?

Tentoonstellingen zijn belangrijk voor de directe ontmoetingen met het publiek. De leden van de KVF, individueel of in groepsverband, zijn graag geziene exposanten in onze polder (en erbuiten!). Tentoonstellingen en projecten zijn de zichtbare activiteiten. Maar ook achter de schermen is de KVF actief. Zo worden er op bestuurlijk niveau ontmoetingen georganiseerd met andere culturele organisaties en gemeentelijke bestuurders, met als inzet gunstige voorwaarden en omstandigheden voor Flevolandse kunstenaars. We dragen dan uit dat kunstenaars een belangrijke rol kunnen spelen bij maatschappelijke vraagstukken.

Kortom, de KVF is een actieve vereniging van kunstenaars die hun kwaliteiten graag gezamenlijk willen inzetten voor Flevoland. 

 Wie bestuurt de KVF?

Voorzitter: Marie-Louise Bekhuis
Secretaris: Marisja van Weegberg
Penningmeester: Else van Luin

artistiek leider: Hein Walter (06 51924882)
webmaster: Hein Walter

Voor meer informatie over de KVF en haar leden, het opvragen van het inschrijfformulier:

Kunstenaars Vereniging Flevoland,
Scheldestraat 27, 8226 LW Lelystad

of e-mail: info@flevokunst.nl

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en CUNST PS

* indicates required
Email Format
 
 
PRIVACY: we gebruiken uw naam en e-mailadres alleen voor het versturen van de mailing en CUNST PS. 
We noteren geen adresgegevens en ook geen bankgegevens.
De e-mailgegevens zijn alleen toegankelijk voor de webbeheerder.
Powered by Access2.IT