Kunstenaars Vereniging Flevoland

Over de KVF

bulletin Wat is de KVF?

De Kunstenaars Vereniging Flevoland, kortweg de KVF, is een vereniging van professionele beeldend kunstenaars, waarvan het merendeel woont en werkt in Flevoland. De KVF is in 1989 opgericht en telt meer dan zestig leden. Binnen de vereniging zijn vele disciplines vertegenwoordigd door schilders, tekenaars, beeldhouwers, fotografen, grafici, edelsmeden, keramisten en audiovisuele kunstenaars. Sinds 2015 kunnen ook kunstenaars lid worden die niet direct onder de beeldende kunst vallen, zoals muzikanten, schrijvers, architecten en vormgevers.
De KVF stelt kwaliteitseisen. Het lidmaatschap van de vereniging is verbonden aan een ballotage. 
Het lidmaatschap van de KVF kost € 80,- per jaar. Dat kan middels een gespreide betaling.

bulletin Wat wil de KVF?

De KVF wil twee doelstellingen realiseren: een bijdrage leveren aan de sociale en culturele ontwikkeling van Flevoland en het behartigen van de belangen van de aangesloten kunstenaars. Er wordt altijd geprobeerd om subsidies te verkrijgen ten einde de kunstenaars te betalen voor hun bijdrage aan projecten. Ook de fondswerving is professioneel.

De KVF heeft een traditie opgebouwd van samenwerking. Dat doen we met verschillende organisaties, zoals Het Flevo-landschap, Natuurmonumenten, Museum Nagele, De Verbeelding, Bant, stichting De Zijderups, #Loods32, maar ook met de verschillende Flevolandse gemeentes en de Provincie.

bulletin Wat doet de KVF?

Zij initieert en organiseert éénmalige en jaarlijks terugkerende projecten en manifestaties, veelal financieel ondersteund door de provincie, de gemeentes in Flevoland en landelijke fondsen.  Natuurkunstpark is zo’n terugkerend project (in 2017 voor de dertiende keer), ook Nieuw Verleden (in 2006 gestart en voorlopig afgerond) en De digitale week van de Verbeelding; Kunstmatig Loof en Strippende Kunstenaars waren eenmalige projecten. Een bekende jaarlijkse activiteit is de Voorjaarstentoonstelling, elk jaar weer ergens in de provincie.

De KVF maakt en verstuurt onregelmatig CUNST PS, een digitaal platform over kunst, cultuur en landschap in Flevoland, gemaakt vanuit een een thema.

De KVF heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de culturele geschiedenis van Flevoland. Tien jaar lang heeft de KVF, bijvoorbeeld, een bijdrage geleverd aan festival Sunsation, tot aan 2008 heeft de KVF aan het strand van Lelystad het vuurspektakel Vuur bij Koud Water georganiseerd, in 2008 organiseerde de KVF samen met Museum Nagele het tweejaarlijks evenement Uit je Platte Dak, er zijn uitwisselingen met kunstenaars in andere provincies, er zijn betrekkingen met kunstenaars in Dimitrov, er is er een tentoonstelling georganiseerd naar aanleiding van het werk van Sarte, een over theater, over afval, over de toekomst van Flevoland….. en dit is maar een greep. 

Sinds 2015 kunnen we jaarlijks drie tentoonstellingen maken in het Provinciehuis in Lelystad. 
Daarnaast zijn er nauwe banden met De Verbeelding in Zeewolde waardoor er regelmatig tentoonstellingen van leden daar kunnen plaatsvinden.

 Hoe communiceert de KVF?

Aan het begin van elk jaar organiseren we een Nieuwjaarsborrel en er wordt twee keer per jaar een ledenvergadering gehouden. Dat zijn goede gelegenheden om andere kunstenaars te ontmoeten, maar natuurlijk is iedereen welkom bij de openingen van tentoonstellingen en projecten.
Er is de website waarop alle leden zich kunnen presenteren en waarop verslagen te zien zijn van projecten en er is community-websites via Facebook.

 Ballotage en Collegiale Toetsen

Kunstenaars kunnen zich aanmelden voor lidmaatschap door het aanmeldingsformulier in te sturen en € 25,- inschrijfkosten over te maken (giro NL09 INGB 0000 580791 ten name van de KVF). Het digitaal ingezonden inschrijfformulier wordt door een commissie van vijf leden beoordeeld. Op basis van die beoordeling vindt atelierbezoek plaats (in het geval van een duidelijk advies wordt er van atelierbezoek afgezien).
Er vinden regelmatig collegiale bezoeken plaats: drie leden gaan dan op atelierbezoek bij een ander lid. Deze gesprekken zijn bovenal bedoeld om de kunstenaars te stimuleren en verder te helpen in hun beroepspraktijk. De agenda van de ontmoetingen ziet er zo uit dat er maandelijks een van de kunstenaars atelierbezoek krijgt. Bij een aantal van zestig leden betekent dat dat iedereen elke vijf jaar een keer aan de beurt is.

 Hoe actief is de KVF?

Tentoonstellingen zijn belangrijk voor de directe ontmoetingen met het publiek. De leden van de KVF, individueel of in groepsverband, zijn graag geziene exposanten in onze polder (en erbuiten!). Tentoonstellingen en projecten zijn de zichtbare activiteiten. Maar ook achter de schermen is de KVF actief. Zo worden er op bestuurlijk niveau ontmoetingen georganiseerd met andere culturele organisaties en gemeentelijke bestuurders, met als inzet gunstige voorwaarden en omstandigheden voor Flevolandse kunstenaars. We dragen dan uit dat kunstenaars een belangrijke rol kunnen spelen bij maatschappelijke vraagstukken.

Kortom, de KVF is een actieve vereniging van kunstenaars die hun kwaliteiten graag gezamenlijk willen inzetten voor Flevoland. 

 Wie bestuurt de KVF?

Voorzitter: Baltus Wigersma
Secretaris: Marisja van Weegberg
Penningmeester: Else van Luin
Rob van de Broek - bestuurslid
Iris van 't Bosch - bestuurslid

artistiek leider: Hein Walter (06 51924882)
webmaster: Hein Walter

Voor meer informatie over de KVF en haar leden, het opvragen van het inschrijfformulier:

Kunstenaars Vereniging Flevoland,
Scheldestraat 27, 8226 LW Lelystad

of e-mail: info@flevokunst.nl

Powered by Access2.IT