Kunstenaars Vereniging Flevoland

Over KVF

bulletin Wat is KVF?

Kunstenaars Vereniging Flevoland, kortweg de KVF, is een vereniging van professionele beeldend kunstenaars, waarvan het merendeel woont en werkt in Flevoland. KVF is in 1989 opgericht en telt meer dan zestig leden. Binnen de vereniging zijn vele disciplines vertegenwoordigd door schilders, tekenaars, beeldhouwers, fotografen, grafici, edelsmeden, keramisten en audiovisuele kunstenaars. Sinds 2015 kunnen ook kunstenaars lid worden die niet direct onder de beeldende kunst vallen, zoals componisten, schrijvers, architecten en vormgevers, de scheppende beroepen. 
De KVF stelt wat voorwaarden, zoals professionaliteit en het lidmaatschap van de vereniging is verbonden aan een toetsing. 
Het lidmaatschap van de KVF kost € 80,- per jaar. Dat kan middels een gespreide betaling.

bulletin Wat wil KVF?

KVF wil twee doelstellingen realiseren: een bijdrage leveren aan de sociale en culturele ontwikkeling van Flevoland en het behartigen van de belangen van de aangesloten kunstenaars. Er wordt altijd geprobeerd om subsidies te verkrijgen ten einde de kunstenaars te betalen voor hun bijdrage aan projecten. Ook de fondswerving is professioneel. We staan voor de ontwikkeling van kunstenaars, het kansen geven aan kunstenaars, het betrekken van het publiek bij onze activiteiten en vergroten van het netwerk voor alle betrokken kunstenaars.

KVF heeft een traditie opgebouwd van samenwerking. Dat doen we met verschillende organisaties, zoals Het Flevo-landschap, Museum Nagele, De Verbeelding, Museum Schokland, stichting De Zijderups, Cultuurbedrijf Noordoostpolder, Het KAF, scholen en zorgcentra, maar ook met de verschillende Flevolandse gemeentes en de Provincie.

bulletin Wat doet KVF?

Zij initieert en organiseert éénmalige en jaarlijks terugkerende projecten en manifestaties, veelal financieel ondersteund door overheden en landelijke fondsen. Natuurkunstpark is zo’n terugkerend project (in 2022 voor de achttiende keer) en ook Nieuw Verleden (in 2006 gestart en voorlopig afgerond). Projecten als De Toekomst, SierArt en Landmark willen we graag in de toekomst verder uitbouwen. Kunstmatig Loof en Strippende Kunstenaars zijn voorbeelden van eenmalige projecten. Een bekende jaarlijkse activiteit is de Voorjaarstentoonstelling, elk jaar weer ergens in de provincie. Bij die tentoonstelling laten de leden hun laatste werk zien.
In 2019 bestond KVF dertig jaar. Dat jubileum grepen we aan om in 2019 dertig projecten, evenementen en series te organiseren in heel Flevoland.
KVF maakt en verstuurt onregelmatig CUNST PS, een digitaal platform over kunst, cultuur en landschap in Flevoland, gemaakt vanuit een thema. Voor CUNST PS is er een redactieraad in het leven geroepen.

KVF heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de culturele geschiedenis van Flevoland. Tien jaar lang heeft KVF, bijvoorbeeld, een bijdrage geleverd aan festival Sunsation, tot aan 2008 heeft KVF aan het strand van Lelystad het vuurspektakel Vuur bij Koud Water georganiseerd, in 2008 organiseerde KVF samen met Museum Nagele het tweejaarlijks evenement Uit je Platte Dak, er zijn uitwisselingen met kunstenaars in andere provincies, er zijn betrekkingen met kunstenaars in Dimitrov, er is er een tentoonstelling georganiseerd naar aanleiding van het werk van Sarte, een over theater, over afval, over de toekomst van Flevoland….. en dit is maar een greep. 

Van 2015 tot 2020 konden we jaarlijks drie tentoonstellingen maken in het Provinciehuis in Lelystad. 
Daarnaast zijn er nauwe banden met De Verbeelding in Zeewolde waardoor er daar regelmatig tentoonstellingen van leden kunnen plaatsvinden.
En ook is er een goede samenwerkingsband met stichting De Zijderups die sociaal-maatschappelijke kunstprojecten organiseert en zich richt op zorgkunst. Via De Zijderups zijn er soms tentoonstellingen bij De Muren van Archipel, een gang in het gezondheidscentrum van Archipel.

 Hoe communiceert KVF?

Aan het begin van elk jaar organiseren we een Nieuwjaarsborrel en er wordt twee keer per jaar een ledenvergadering gehouden. Dat zijn goede gelegenheden om andere kunstenaars te ontmoeten, maar natuurlijk is iedereen welkom bij de openingen van tentoonstellingen en projecten.
Er is de website waarop alle leden zich kunnen presenteren en waarop verslagen te zien zijn van projecten en er is een community-website via Facebook.
Er wordt een aantal keer per jaar een nieuwsbrief verstuurd naar de leden, over KVF zaken en ook over activiteiten van de individuele leden.

 Toetsing en Reflectie Bezoeken

Kunstenaars kunnen zich aanmelden voor lidmaatschap door het aanmeldingsformulier in te sturen en € 25,- inschrijfkosten over te maken (giro NL09 INGB 0000 580791 ten name van KVF). Het digitaal ingezonden inschrijfformulier wordt door een commissie getoetst op professionaliteit. Op basis van die beoordeling kan een atelierbezoek plaatsvinden.
Er vinden regelmatig collegiale bezoeken plaats: drie leden gaan dan op atelierbezoek bij een ander lid. Deze reflectiegesprekken zijn bedoeld om de kunstenaars te stimuleren en verder te helpen in hun beroepspraktijk. De agenda van de ontmoetingen ziet er zo uit dat er maandelijks een collegiaal bezoek plaatsvindt.

 Hoe actief is KVF?

Tentoonstellingen zijn belangrijk voor de directe ontmoetingen met het publiek. De leden van KVF, individueel of in groepsverband, zijn graag geziene exposanten in onze polder (en erbuiten!). Tentoonstellingen en projecten zijn de zichtbare activiteiten. Maar ook achter de schermen is KVF actief. Zo worden er op bestuurlijk niveau ontmoetingen georganiseerd met andere culturele organisaties en gemeentelijke bestuurders, met als inzet gunstige voorwaarden en omstandigheden voor Flevolandse kunstenaars. We dragen dan uit dat kunstenaars een belangrijke rol kunnen spelen bij maatschappelijke vraagstukken.

Kortom, KVF is een actieve vereniging van kunstenaars die hun kwaliteiten graag gezamenlijk willen inzetten voor Flevoland. 

 Waarden en dilemma's

We toetsen op professionaliteit. Op die manier proberen we het beroep van kunstenaar serieus te nemen. Aan de andere kant klinkt vanuit de maatschappij de roep om de toetsing te laten vallen, omdat dat niet meer van deze tijd zou zijn. En we moeten ook erkennen dat professionaliteit een lastig te bepalen criterium is. Toch willen we vasthouden aan de grens van professionaliteit en blijven we daar tegelijkertijd voortdurend over in discussie.
We toetsen ook op gedrevenheid. We verwachten van alle leden een grondhouding van gedrevenheid; zelfs als je een periode om welke reden dan ook niet aan kunst maken toekomt, zou je die gedrevenheid als kunstenaar toch moeten voelen.
We verwachten van de leden dat ze betrokken willen zijn bij elkaar en bij KVF. We willen dit op een uitnodigende manier doen, zodat het voor iedereen prettig is om een bijdrage te leveren. Het dilemma hierbij is dat je betrokkenheid niet kunt eisen en betrokkenheid is ook iets dat iedereen op zijn of haar eigen manier invult. Het is iets dat moet ontstaan en waar je ruimte aan moet geven om te kunnen groeien. 

We verwachten dat leden goed met elkaar kunnen samenwerken, maar we begrijpen ook dat er mensen zijn die voorkeuren hebben. Die ruimte is er binnen de KVF. We werken samen in de projecten die worden geïnitieerd. We gunnen elkaar opdrachten en willen niet met elkaar concurreren.

 Privacy Verklaring KVF

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden in de Europese Unie. In deze verklaring informeren wij u welke gegevens KVF verzamelt en met welk doel.
De penningmeester en artistiek leider houden de ledenadministratie bij. De penningmeester beheert naast adresgegevens ook bankgegevens. Die contact- en bankgegevens zijn niet openbaar, maar staan op hun personal computer die is beveiligd met een up-to-date beveiligingsprogramma. Die gegevens worden niet aan derden gegeven. De lijst met adresgegevens wordt gedeeld met de leden. Die krijgen van tijd tot tijd een recente lijst per e-mail toegestuurd.
Op de website kunnen de kunstenaars zelf bepalen welke contactgegevens ze openbaar maken.
Bezoekers van de website kunnen hun naam en e-mailadres achterlaten als ze een reactie geven op een bepaalde pagina. Het e-mailadres is alleen zichtbaar voor de webbeheerder.
Bezoekers kunnen zich via de website ook aanmelden voor de nieuwsbrief. Ook dan worden alleen naam en e-mailadres opgeslagen. Die worden beheerd via Mailchimp. 

 Wie bestuurt KVF?

Gedeeld voorzitter: Marie-Louise Bekhuis en Margriet Papma
Secretaris: Jan Coenen
Penningmeester: Ferdinand Mesu

artistiek leider: Hein Walter (06 51924882)
webmaster: Hein Walter

Voor meer informatie over KVF en haar leden, het opvragen van het inschrijfformulier:

Kunstenaars Vereniging Flevoland,
Scheldestraat 27, 8226 LW Lelystad
of stuur een e-mail naar info@flevokunst.nl

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en CUNST PS

* indicates required
Email Format
 
 
PRIVACY: we gebruiken uw naam en e-mailadres alleen voor het versturen van de mailing en CUNST PS. 
We noteren geen adresgegevens en ook geen bankgegevens.
De e-mailgegevens zijn alleen toegankelijk voor de webbeheerder.
Powered by Access2.IT