Kunstenaars Vereniging Flevoland

1995 - Sunsation: Kunst in Beweging

21-06-1995

KUNST IN BEWEGING BIJ SUNSATION '95

Kunstwerken van: Hendrik Baartman, Frits Breekveldt, DAAD, Willem Hoogeveen, Frea Lenger en Cor Sonke

VOORWOORD

In de nacht van 23 op 24 juni werd in en rondom het Observatorium van Robert Morris voor de veertiende achtereenvolgende keer onder de titel Sunsation de zomer-zonnewende gevierd. Het was de tweede keer dat de Kunstenaars Vereniging Flevoland op dit festival inspeelde door een zelfstandige bijdrage te leveren in de vorm van zes tijdelijke objecten door zes van haar leden.

De kunstenaars; Hendrik Baartman, Frits Breekveldt, DAAD,Willem Hoogeveen,Frea Lenger en Cor Sonke, kregen de opdracht om onder het thema kunst in beweging, beweging in kunst een object te ontwerpen en te plaatsen.
Het was in eerste instantie de bedoeling dat zij zich ter plekke zouden laten inspireren door de omgeving en het gestelde thema en vervolgens gedurende ongeveer een week aanwezig zouden zijn om hun object te bouwen. Door omstandigheden is die doelstelling ditmaal niet gehaald, van de zes deelnemers zijn er maar twee (Frits Breekveldt en DAAD) die de hele week benut hebben om ter plaatse te werken. Jammer voor iedereen omdat een groot deel van de charme van projecten als deze ligt in de periode van samenwerking voorafgaande aan de officiele opening.

Kunst in beweging, beweging in kunst, of kortweg beweging, was het gestelde thema voor dit jaar. Beweging veroorzaakt door wind of water, of door de gedachtenloop van de individuele beeldend kunstenaar. Letterlijk bewegende delen en tijdloos ondeelbare beweging werden verenigd in de ontwerpen van de zes deelnemers.
Het resultaat van hun inspanningen is fotografisch vastgelegd door Fred van Welie en Willem de Wolf. Dit verslag biedt een overzicht van zowel de opbouw van de objecten als van het eindresultaat.
Evenals het voorgaande jaar werd deze bijdrage van de Kunstenaars Vereniging Flevoland door de zowel de organisatoren aIs de toeschouwers ervaren als een zinnige en aantrekkelijke aanvulling op het programma van Sunsation. De objecten zijn naderhand nog zo'n tien dagen blijven staan en trokken veel belangstellenden naar het observatorium.

Wij zijn de organisatoren van Sunsation, de gemeente Lelystad, de provincie Flevoland, de stichting Flevolandschap en natuurlijk alle betrokken leden van de KVF, erkentelijk voor hun medewerking bij
de totstandkoming van dit project. 

Als alles meezit zal de KVF ook in 1996 een eigen visie geven op de zonnewende tijdens de kortste nacht, wij hopen op uw blijvende belangstelling!

Powered by Access2.IT