Kunstenaars Vereniging Flevoland

1993 - Bruggelings

17-05-1993 tot 06-06-1993

Flevoland Metaforen van Ruimte en Tijd: Bruggelings

Een aantal kunstliefhebbers en ambtenaren uit de Provincie Flevoland willen de nieuwere ontwikkelingen in de relatie kunst en landschap manifesteren. Zij verwachten dat een goed onderbouwd plan de steun zal krijgen van het provinciaal bestuur, lokale overheden, particuliere fondsen en zij hopen op een bijdrage van het rijk via de Mondriaan Stichting. Om het plan uit te werken en te realiseren is de Stichting Bruggelings opgericht. Het project zou de vorm kunnen aannemen van een manifestatie in een van de komende jaren. In een eerste fase zal gezocht worden naar de beste vorm en mogelijkheden voor het project.

Op drie lokaties in de provincie Flevoland: - Almere - Zeewolde - Emmeloord - zullen per lokatie twee objekten gebouwd worden met een eindpresentatie (en tentoonstelling) in Dronten. Ieder objekt wordt gerealiseerd door drie kunstenaars die in opeenvolgende perioden van een week aan het werk zijn. De eerste kunstenaar zal werken op basis van de omgeving (bebouwing, landschap, wegen, etc.), zonder dat hij/zij op de volgende vormen invloed zal kunnen uitoefenen. Voorwaarden: de eventueel door de plaatselijke overheden te stellen eisen. De tweede kunstenaar baseert zich eveneens op de omgeving, op dezelfde voorwaarden en vooral op het reeds gebouwde, de werkzaamheden van zijn/haar voorganger. 

Powered by Access2.IT