Kunstenaars Vereniging Flevoland

Love bombing

‘Operation Freedom’, ‘vredesmissies’ het zijn termen die verhullen dat we op het oorlogspad zijn. Wat mij betreft zou een vredesmissie er zo uit moeten zien. Het zou er zomaar toe kunnen leiden dat de vijand met liefde terugschiet.

Powered by Access2.IT