Kunstenaars Vereniging Flevoland

Blog van de verbeelding

afbeelding van de verbeelding

Het jaar van de Verbeelding - Uitnodiging 25 juni 14.00

Natuurkunstpark 2016 – thema BOMEN

Opening
Sinds 2005 organiseert de Kunstenaars Vereniging Flevoland jaarlijks een zomerkunstroute door Natuurpark Lelystad.
Dit jaar dus voor de elfde keer.
Op 25 juni, om 14.00 uur, is de feestelijke opening met aansluitend een wandeling langs de werken.
U bent van harte welkom.

afbeelding van de verbeelding

Het jaar van de Verbeelding - Milieu

Op zaterdag 25 juni openen we Natuurkunstpark 2016.
Het thema is BOMEN. We bomen over tien verschillende grote maatschappelijke onderwerpen.
Alle kunstenaars hebben vooraf met anderen gepraat. Ze gingen in discussie of in overleg over 'hun'onderwerp,
om te ervaren hoe anderen erover denken.

afbeelding van de verbeelding

Het jaar van de Verbeelding - High Sensative Person en Social Media

High Sensative Person en Social Media
Geert van der Pol voerde een gesprek met pubers en volwassenen die zichzelf herkennen in een HSP en enkelen die zich daarin niet herkennen.

afbeelding van de verbeelding

Emancipatie

Emancipatie – vrouwen en mannen
door Hein Walter

Zou het passender zijn geweest en waardevoller als een vrouw haar gedachten over het onderwerp emancipatie met ons had gedeeld? Misschien wel, misschien niet. Ik hoop in ieder geval dat vrouwen reageren, zodat dit onderwerp op die manier weer in balans komt.

afbeelding van de verbeelding

Vraagstuk - Wie het weet mag het zeggen!

Polarisatie-Overbruggen
Door Rob van den Broek

Een korte bijdrage in het kader van het Jaar van de Verbeelding.
Over Polarisatie-Overbruggen, de titel van mijn mogelijke werk voor het NatuurKunstPark Lelystad 2016.

afbeelding van de verbeelding

Het jaar van de Verbeelding - Chaos

Chaos
Door Louise Gregoire 

Vanochtend kreeg ik een telefoontje van Hein. Een zinnig gesprek van mijn kant kwam er niet uit. De reden daarvoor is dat ik gisteren te horen kreeg dat mijn dierbaarste en liefste vriendin is overleden. Daardoor moest ik alsmaar huilen. Ik wist dat Didi ziek was, maar niet dat het zo ernstig was. Dus dit nieuws bracht bij mij een schok teweeg. Ik ken haar bijna vijftig jaar en we hebben veel lief, maar vooral ook leed gedeeld.

afbeelding van de verbeelding

Het jaar van de Verbeelding - Zwarte Piet...uhhh....Sinterklaas

Zwarte Piet ....uhhh.....Sinterklaas
Door Mary Fontaine

Zwarte Piet...wie kent hem niet? Vreemd genoeg vrijwel iedereen, zeker hier in Nederland. En dat is eigenlijk wel heel bijzonder, want Zwarte Piet hoort bij Sinterklaas. De Heilige Nicolaas, wel te verstaan. En die hoort weer bij de Katholieke kerk. Het is een ooit door een Paus heilig verklaarde bisschop. De bisschop van Myra.

Pagina's

Powered by Access2.IT